přeprava dítěte na předním sedadle automobilu

20.05.2013 13:09

Podmínky pro přepravu dětí, resp. povinnosti řidiče při přepravě osob jsou upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

U vozidel vybavených bezpečnostními pásy nevyplývá z platné právní úpravy žádný rozdíl mezi přepravou osob na zadních sedadlech a sedadlech vedle řidiče. Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona je řidič povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1(osobní automobil), N1, N2 nebo N3 (nákladní automobily), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

Platná právní úprava tedy přepravu dítěte v dětské autosedačce na sedadle vedle řidiče umožňuje. Je však nutné připomenout též povinnost podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona – při umisťování a upevňování dětské autosedačky na sedadlo je řidič povinen dodržet podmínky stanovené výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky. Je tedy třeba věnovat pozornost tomu, zda z návodu na montáž nevyplývá, že dětskou autosedačku nelze upevnit na sedadlo vedle řidiče.

Je-li sedadlo vybaveno airbagem, který není uveden mimo činnost, nesmí být, jak již bylo výše uvedeno, dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. Sedí-li dítě v autosedačce čelem dopředu, tedy po směru jízdy, pak povinnost uvést airbag mimo činnost neplatí. V tomto případě totiž airbag plní stejný účel jako u dospělých cestujících a zvyšuje bezpečnost přepravovaného dítěte. Pro zajištění správné funkce airbagu se však doporučuje posunout sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu; pokud by dítě sedělo příliš blízko k palubní desce, mohl by mu airbag při vystřelení způsobit zranění (např. popáleniny od horkého plynu rozpínajícího airbag).

S pozdravem

Lenka Wasyliw

referent

Oddělení administrativní a operativy

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1

-https://www.detska-autosedacka.cz/zakon-o-autosedackach/
Pravidla pro používání dětské sedačky a samotné přepravy dětí vymezuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Ze zákona vyplývá, že řidič motorového vozidla nesmí přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě mladší tří let, nebo dítě, které je menší než 150 cm na předním sedadle. Pokud je vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí řidič přepravovat dítě, jehož tělesná váha nepřevyšuje 36kg a výška nepřevyšuje 150cm, pouze za použití dětské autosedačky. Při této přepravě musí být dítě umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům. Pokud je sedadlo vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo se jedná o typ airbagu, který byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. - See more at: https://www.detska-autosedacka.cz/zakon-o-autosedackach/#sthash.Yj1KAm5a.dpuf
-- 

—————

Zpět