Víkendové vzdělávání ve Sloupu II/2015

18.10.2015 14:02

Lektoři: Ing. Ivo Kraus, DiS. - ředitel NRUK ops, koordinátor aktivit, služeb a vzdělávání pro pěstounské rodiny Mgr. Miroslav Jan Šramota - vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA. Mgr. Vlastimil Náhoda, DiS. - bývalý sociálně pastorační pracovník Církve československé husitské a pěstoun Téma: Vztahy v rodině Předběžný program: 1. den 16h+ příjezd 18h večeře 19-21h Mgr. Vlastimil Náhoda - vztahy v rodině (2h) 2. den 8h snídaně 9-13h Miroslav Jan Šramota - syndorm CAN a péče v NRP, 18+ a co dál, co následuje po dovršení zletilosti dítěte (4h) 14-18h Ing. Ivo Kraus - IPODy, rodinné a případové konference, na co má pěstoun nárok a jaké má povinnosti (4h) 3. den 8h snídaně 9-11h Mgr. Vlastmil Náhoda, DiS. - pěstounský trenažer (zážitkový vzdělávací program) (2h) 12h oběd 13+ ukončení Změny v programu jsou vyhrazeny. Hlídání přihlášených dětí zajištěno. V

—————

Zpět